SLURRYFIX

  • mer nitrogen
  • reduserer lukt
  • gjør gylla mer flytende
  • 250 gram er nok til 200 kubikk
  • fås i kartong med 5 x 250 gram

Slurryfix er en høykonsentrert gylletilsetning basert på aktive ingredienser av blant annet enzymer og bakterier som arbeider både med og uten oksygen. Slurryfix bryter ned organisk materiale og konverterer det til bakterier. I denne prosessen benyttes ammoniak som ellers ville gått tapt. Ved korrekt bruk resulterer den i en flytende gylle med høyere nitrogennivåer, i en trygg mikrobiell proteinform.

Husk at lukt betyr tap! Slurryfix reduserer håndteringskostnadene, og øker verdien på gylla di!