top of page

SLURRYFIX

Gylletilsetning
  • mer nitrogen

  • reduserer lukt

  • gjør gylla mer flytende

  • 250 gram er nok til 200 kubikk

  • fås i kartong med 5 x 250 gram


Slurryfix er en høykonsentrert gylletilsetning basert på biologiske ingredienser som arbeider både med og uten oksygen. Slurryfix bryter ned organisk materiale og konverterer det til bakterier. I denne prosessen benyttes ammoniak som ellers ville gått tapt. Ved korrekt bruk resulterer den i en flytende gylle med høyere nitrogennivåer, i en trygg mikrobiell proteinform.


Husk at lukt betyr tap! Slurryfix reduserer håndteringskostnadene, og øker verdien på gylla di!


Tilsett Slurryfix i gjødselkommen basert på volumet i kommen. Fordel så godt som mulig for å oppmuntre til best ytelse. Røring er en ideell måte å sikre at bakteriene spres godt.


Ved behandling under spaltegulv, bland Slurryfix i rikelig med vann og hell gjennom spalten, hvis mulig lag et basseng på toppen av skorpen.


Regelmessig røring i løpet av sesongen vil bli belønnet med ekstra aktivitet og mindre arbeid ved spredning.

 SLURRYFIX
bottom of page