top of page

PROSIL™ - pålitelig fôrhygiene for alle utfordringer.


Ensilering handler om å finne den beste løsningen for å senke pH i fôret, og stimulere gjæring, for å forhindre uønsket mikrobiell vekst. Ved en rask pH-reduksjon reduseres næringstap, og proteinkvaliteten i fôret opprettholdes. Videre er det viktig og redusere tap etter åpning og ut-fôring, ved å forhindre sekundær fermentering.


Gjennom en god ensileringsprosess minimeres mengden av bakteriesporer og uønskede gjæringsprodukter (f.eks. ammoniakk, smørsyre, etanol og karbondioksid), noe som ellers har en negativ effekt på fôrets kvalitet og smak. PROSILer kraftfulle løsning som bevarer næringsverdien til ensilasjen og fôret, og opprettholder hygieniske kvalitet og smakelighet.


PROSILminimerer tap av tørrstoff under ensileringsprosessen, samtidig som de bevarer næringsverdiene under og etter ensilering.


PROSILer flytende væske klar til bruk, klassifiseres som ikke etsende, og har ingen ADR-begrensninger. PROSILkan anvendes i økologisk produksjon og leveres i første omgang i 1000 ltr IBC.


Comments


bottom of page