top of page

Magnesium - en undervurdert byggestein

Magnesiums rolle i metabolismen til storfe er mangfoldig: på den ene siden er magnesium viktig for overføring av stimuli i muskel- og nervevev, og på den annen side spiller det en viktig rolle i reguleringen av kalsiummetabolisme hos melkekyr. For å dekke det høye kalsiumbehovet for melkeproduksjon i begynnelsen av laktasjonen, må kua kunne mobilisere nok kalsium fra skjelettet innen svært kort tid og ta opp mest mulig kalsium fra fôret. Klarer hun ikke dette synker kalsiumnivået i blodet og det blir undertilførsel av kalsium og dermed melkefeber.


Mangel på magnesium øker risikoen for melkefeber Kalsiummetabolismen er hormonelt regulert. Magnesium er nødvendig for frigjøring av parathyroidhormon og for aktivering av vitamin D3. Magnesiummangel øker dermed risikoen for melkefeber. Magnesiumabsorpsjon skjer først og fremst i vomma. Men hvis kaliumtilførselen i rasjonen er for høy, synker vommens absorpsjonsevne for magnesium og det oppstår mangel. Derfor bør kalium:magnesium-forholdet ikke overstige 4,5:1, spesielt i den tørre perioden. Høy magnesiumtilgjengelighet er derfor en sentral suksessfaktor for kyr i transittfasen.

MiMag - Den nye generasjonen magnesiumoksid med mange fordeler I samarbeid med ISF har produsenten utviklet den innovative aktive ingrediensen MiMag. Magnesiumoksidet mikroniseres og aktiveres i en spesiell freseprosess. Dette skaper en porøs og betydelig forstørret overflate. Det er dette som kjennetegner MiMag. Dette øker løseligheten enormt og sikrer en langt bedre magnesium-tilførsel til sin-kyrne.


Fra teori til praksis Bruken og effekten av MiMag ble analysert mer detaljert av produsentens inhouse forskning i samarbeid med Universitetet i Kiel. Løselighet i vomma er viktig for opptak av magnesium hos melkekyr. Jo høyere denne er, jo mer av magnesiumet som brukes kan potensielt tas opp i stoffskiftet. Dette spiller en viktig rolle, spesielt med høye kaliumnivåer. I laboratorietester på løseligheten til MiMag, sammenlignet med konvensjonelt magnesiumoksid, er løseligheten rundt åtte ganger høyere ved en pH-verdi som tilsvarer forholdene i vomma. Som et resultat ble MiMag vellykket overført fra laboratorietesting til praktisk anvendelse hos forsøksgårder og blir nå tilgjengelig i Forbruksvarers produkter for tørre kyr, drektige kviger og oksene.

MiMag for rolige og vitale okser Uro i fjøset og stoffskifteforstyrrelser forårsaket av vomacidose har en rekke årsaker og representerer betydelige risikofaktorer for dyrehelse og lønnsomhet i okseoppdrett. Magnesium er ikke bare en verdifull vombuffer, det har også en rekke stoffskiftefunksjoner, spesielt i overføring av stimuli i nervesystemet og i muskelavspenningen. Magnesium har også en beroligende effekt på okser. Med den høyere løseligheten til MiMag er betydelig mer magnesium tilgjengelig for oksens metabolisme. Oksene er roligere, spiser mer og risikoen for skader reduseres. Resultatet er høyere daglige tilvekst, færre tap og flere vitale dyr.


Comments


bottom of page