top of page

Forbruksvarer deltok på den internationale Schaumannkongressen 17. til 19. mars.

Den internasjonale kongressen til Schaumann Agri konsernet fant sted i Hamburg, Tyskland fra 17. til 19 mars 2014. Under hovedtemaet "effektiv - bærekraftig - økonomisk" møttes 77 deltakere fra 37 land for teknisk diskusjon, utveksling av erfaringer og kunnskapsoverføring.

Etter åpningstalen til Dr. Johann Hammerer (administrerende direktør Schaumann Agri), ga Rudolf Buchleitner (styreformann i Union Agricole Holding) en oversikt over den generelle utviklingen i gruppen. Dr. Edmund Mathies (styremedlem i Union Agricole Holding, Research & Development) beskrev aktuelle prosjekter og produktutvikling.

Dr. Martin Rimbach (administrerende direktør i ISF Schaumann forskning og utvikling) presenterte aktiviteter med fokus på utvikling av in-house aktive stoffer. Dr. Rimbach presenterte dette komplekse temaet på en veldig klar og forståelig måte.

Hovedtemaet andre dagen var storfefôring. Dr. Torben Liermann (ISF Schaumann forsknings drøvtyggere) ga en oversikt over aktuelle temaer rundt melkeproduksjon. Dr. Walter Kramer (administrerende direktør i Lactosan) beskrev dagens forskningsvirksomhet ved Lactosan med fokus på ensileringsmidler. Dr. Kramer lyktes i å koble grunnforskning med praktisk anvendelse på en veldig klar måte. Edward Ensing (BARENBRUG Holland) rapporterte rundt salgsaktiviteter og bruk av Bonsilage i Nederland.

På ettermiddagen besøkte vi forsøksgården "Gut Hülsenberg" - et annet høydepunt for kongressen. Det nye laboratoriet og forsøksområdet av ISF, den nye melkestallen og de nye biogassanleggene imponerte alle deltakerne.

På den tredje konferansedagen ga Dr. Leonhard Raab (ISF forskning - drøvtyggere) en oversikt over Schaumanns produktprogrammer for storfefôring med hovedfokus på AMINOTRACE organisk bundne sporstoffer.

Dr. Ewald Kramer viste fordelene ved Schaumanns produkter innen fôrkonservering og gjæring. Og han bekreftet konkurranseevnen til Schaumanns produkter på markedet.

Til slutt understreket Dr. Johann Hammerer viktigheten av å jobbe sammen i en konstruktiv atmosfære. Den verdensomspennende utvikling innen sektoren av fôrvarer utgjør en stor utfordring for partnere og bedrifter i Schaumann Agri gruppen.

Kongressen var svært informativ og motiverende. Vi fikk nok en gang bekreftet at Forbruksvarer og våre kunder i Norge er en del av kanskje det mest innovative, fremtidsrettede og fremoverlente kommersielle miljøet i vår bransje.


댓글


bottom of page