top of page

Ensileringsproffene bruker SILOMAX.

Oppdatert: 11. sep.


En effektiv gjæringsprosess fremmes ved å følge de grunnleggende prinsippene for ensilering. Den kan forbedres ytterligere ved å bruke ensileringsmidler.


De fleste ensileringsmidler på markedet nå er av god kvalitet. De fremmer melkesyregjæring og reduserer ensileringstap. Men er dette fortsatt tilstrekkelig? Både tilfeller av feilgjærede avlinger der det har vært for lite tilgjengelig fermenterbart sukker, samt silo med dårlig aksept grunnet for mye gjæringssyrer, rapporteres gjentatte ganger.


Melkesyrebakteriene du finner i SILOMAX skiller seg betydelig fra andre bioteknologiske ensileringsmiddel.


SILOMAX er betydelig sikrere, siden de kan utnytte 100% av både komplekst og enkelt sukker til danning av melkesyre. Denne egenskapen mangler de fleste bioteknologiske ensileringsmiddel, og det er nettopp ved vanskelige forhold det kan være "make it or brake it".


SILOMAX er satt sammen for norske forhold, av spesialister med kunnskap om melkesyrebakterier og dyreernæring, opparbeidet gjennom flere tiår med intensiv forskning.


SILOMAX vil ikke danne for mye gjæringssyrer, selv når det ensileres rått gress. Du får både en pålitelig silo, samtidig som det er næringsrikt og smakelig fôr. Unikt.bottom of page