top of page

Biosikkerhet har blitt "hot"!


Bevisstheten rundt hygiene har vokst enormt de siste årene, hovedsakelig på grunn av vekst i gårdenes størrelse, skrekkhendelser med matvarer, utbrudd av dyresykdommer samt et ønske om bedre gårdsøkonomi.


Antallet mikroorganismer på overflatene i fjørfe eller grisehus kan være TI TUSEN MILLIONER eller mer PER KVADRATCENTIMETER! Disse må reduseres til et akseptabelt nivå på mindre enn ETT TUSEN PER kvadratcentimeter under rengjørings- og desinfeksjonsprogrammet!


Desinfeksjon anses ofte for å være det mest avgjørende trinnet i biosikkerhet. Dette stemmer til en viss grad. Desinfeksjon er en del av en prosess. Det faktum, at effektiviteten til desinfeksjonsmiddelet avhenger av renheten til overflaten, blir svært ofte neglisjert!


Smuss og fukt gir ly og næring til mikroorganismer. Gjenværende smuss etter dårlig rengjøring øker sjansen for at mikroorganismer overlever, og kan til og med nøytralisere desinfeksjonsmiddelet. Uten riktig rengjøring blir fordelen med å bruke et desinfeksjonsmiddel kraftig redusert. Opptil 99 % av effekten kan oppnås ved riktige rengjøringsmetoder med et sofistikert rengjøringsmiddel, som FOVA POWERGEL, et avansert høy-ytelses gelevaskemiddel med langvarig skum fra Forbruksvarer.


Rengjøring med kun vann etterfulgt av desinfeksjon er ikke godt nok! Fett, mikroorganismer og annet smuss vil ligge igjen, og redusere den desinfiserende effekten. Desinfeksjon er prikken over i-en og skal kun utføres når overflatene er vasket HELT rene og er tørre.


VÅTFÔRANLEGGET

Forskning viser at rengjøring er det desidert mest effektive trinnet i å fjerne mikroorganismer. Godt fôr- og god fôrhygiene er svært viktig for å redusere sykdomsraten og dødeligheten, og for å øke den daglige vektøkningen og kvaliteten på sluttproduktet.


Hvis våtfôrsystemet hos svin ikke regelmessig rengjøres på riktig måte, er de et ideelt oppvekststed for gjær, bakterier, sopp og biofilm. Disse fører til rask ødeleggelse og endringer i smaken på fôret, slik at forekomsten av sykdom hos dyrene øker, og den daglige vektøkningen faller. Den beste metoden for å bekjempe ødeleggelses-agenter er det velprøvde alkaliske CIP vaskemiddelet FOVACIP, etterfulgt av en sur skylling med FOVA OXY fra Forbruksvarer.

Forbruksvarer anbefaler alltid å benytte FOVACID VÅTFÔR syretilsetning. FOVACID VÅTFÔR er eneste syre på markedet, som kombinerer forsuring og fjerning av biofilm. FOVACID eliminerer skadelige patogener (som e-coli og salmonella) i fôret, og virker samtidig gjennom hele fordøyelseskanalen i selve dyret.Comments


bottom of page