top of page

Biocidforordningen

Et biocid er definert i lovgivningen som et kjemisk stoff eller en mikroorganisme som har til hensikt å drepe, avskrekke, uskadeliggjøre, eller utøve en kontrollerende effekt på skadelige organismer.Med biocidforordningen (EU 528/2012) er det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EU/EØS-markedet. EUs biocidforordning er innført i den norske forskriften om biocider.

Historisk sett har det vært svært lite reguleringer av biocider i Norge. Men biocidproduktforordningen, som erstattet direktivet for flere år siden, ble innført av EU for å endre denne situasjonen. Inntil nylig har forordningen resultert i minimale synlige endringer i Norge og de andre europeiske markeder. Men i dag er man kommet langt i prosessen, og endringer begynner å bli merkbare på alle nivåer. Prosessen vil påvirke blant annet desinfeksjonsmidler. Da dette er en viktig del av næringsmiddelindustrien, vil endringene i markedet være vidtrekkende.


De viktigste synlige endringer vil være at enkelte produkter forsvinner og enkelte produktanvendelser på etikettene begrenses/ fjernes, på grunn av kostnadene som er involvert. Prosessene til autorisasjoner er kompliserte og kostbare; derfor vil produkter med liten omsetning eller begrenset marked, som kan erstattes, bli droppet. Å få EU-godkjenning for hver enkelte aktive ingrediens koster rundt 2 millioner euro per registrering(!).

Jod-baserte produkter var noen av de første som ble påvirket. September 2015 var fristen for registrering. De andre områdene vil bli lagt fram i løpet av de neste 2-3 årene.

Våre eksisterende etiketter vil fortsatt være i bruk før godkjenning er oppnådd, men hver påstand gjort på etiketten må være støttet av dokumentasjon. For eksempel - et produkt som selges som desinfeksjonsmiddel til overflater må ha blitt testet ved hjelp av de relevante europeiske testmetoder for overflater. Dette gir ekstra kostnad og kompleksitet til dataforberedelser og som ovenfor, de anvendelser som ikke anses å være lønnsomme eller som ikke lett kan bli støttet med data vil ikke lenger merkes på etikettene.

Hele prosessen vil pågå de neste 3-5 årene, og vil koste Forbruksvarer store ressurser. Produsentene har også brukt millioner av euro for å få sine kjemikalier godkjent.


Forbruksvarer planlegger å være ledende aktør i disse markedene, og vi har inngått allianser med produsenter på desinfeksjonsmidler og skadedyrbekjempelse og alle våre produkter er/blir registrert og deklarert på EU-nivå og hos Miljødirektoratet.

På slutten av alt dette vil vi ha et godt regulert marked. Det bør også føre til fjerning av noen av de mer ekstreme utsagn fra enkelte selskaper på produktetikettene i markedet, samt at produkter som ikke er registrert og dermed ikke har dokumentert effekt er nå forbudt å omsette i Norge og EU.

Comments


bottom of page