top of page

Slurryfix

SLURRYFIX er et bakterielt additiv som bryter ned fast materiale og skorper for å produsere en mer homogen og næringsrik gjødsel.

SLURRYFIX er den ideelle behandlingen for bløtgjødsel for å forbedre kvaliteten og redusere skorpeproblemer.


SLURRYFIX bruker en kombinasjon av enzymer og bakterier for å bryte ned fibrøst materiale og beholde flere næringsstoffer i gjødselen. Enzymene har en umiddelbar innvirkning på denne nedbrytningen, og bryter bindingene som holder fibrene sammen. Bakteriene er nøkkelen til langsiktig effektivitet i slurry over en vinter. Bakteriene krever både en karbonkilde og en nitrogenkilde for å vokse. Karbonet kommer fra det organiske materialet i slurryen og nitrogenet kommer fra ammoniakken i slurryen. Fordelene med dette er at det faste materialet inneholder karbonet og dette reduserer skorpedannelsen og kaken som finnes i slurryen. Den andre er at ammoniakken som ellers ville gått tapt, bindes opp som mikrobielt protein som deretter er trygt fra fordampning under lagring eller spredning.

 SLURRYFIX

SLURRYFIX

Gylletilsetning

bottom of page