Slurryfix

SLURRYFIX er et bakterielt additiv som bryter ned fast materiale og skorper for å produsere en mer homogen og næringsrik gjødsel.

SLURRYFIX er den ideelle behandlingen for bløtgjødsel for å forbedre kvaliteten og redusere skorpeproblemer.


SLURRYFIX bruker en kombinasjon av enzymer og bakterier for å bryte ned fibrøst materiale og beholde flere næringsstoffer i gjødselen. Enzymene har en umiddelbar innvirkning på denne nedbrytningen, og bryter bindingene som holder fibrene sammen. Bakteriene er nøkkelen til langsiktig effektivitet i slurry over en vinter. Bakteriene krever både en karbonkilde og en nitrogenkilde for å vokse. Karbonet kommer fra det organiske materialet i slurryen og nitrogenet kommer fra ammoniakken i slurryen. Fordelene med dette er at det faste materialet inneholder karbonet og dette reduserer skorpedannelsen og kaken som finnes i slurryen. Den andre er at ammoniakken som ellers ville gått tapt, bindes opp som mikrobielt protein som deretter er trygt fra fordampning under lagring eller spredning.

 SLURRYFIX

SLURRYFIX

Gylletilsetning