Permasjokk

Permasjokk er nyeste fluebekjempelse, som kombinerer hurtig knock-out effekt med langvarig effekt gjennom å kombinere 2 nye aktivstoffer som ikke har kjent resistens i Norge. 

Permasjokk er meget konsentrert og økonomisk produkt som fortynnes med vann 50 ml i 5 liter per 150 kvm gulvareal. Sprayes med lavtrykksprøyte på vegg, tak, innredning og overalt hvor det er lunt og fluene naturlig oppholder seg. Observering av området før påføring anbefales.