FOVA X - SG2 larvisid

  • fluemiddel for fluelarver - brukes som strømiddel eller blandes ut i vann
  • 100 % effektivt ved kontakt på fluelarver og -egg
  • max effekt ved bruk sammen med FOVA RR
  • harmløst for dyr og mennesker
  • 5 kg rekker til behandling av 200 kvm
  • fås i 5 og 25 kgs forpakning

FOVA X® er et vannløselig granulat som hemmer skjelettdannelsen til fluelarver, slik at de dør under vekst. FOVA X® løser dermed flueproblemet før det oppstår.

FOVA X® strøs ut-, eller blandes i vann og påføres der fluene legger egg. Typiske områder er der det ligger gjødsel og fôrrester. Under fôrbrett, i kalvegarder, fuktige områder rundt drikkeareal, rundt søyler og stolper, samt langs yttervegger i hele fjøset og ca 50 cm ut i rommet. Ved spaltegulv behandles hele området. Utendørs oppbevaring av gjødsel behandles umiddelbart, eller når fluelarver observeres. 

Bruk alltid biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og brukerveiledning nøye før bruk.