Fluer sprer sykdom

Fluer er en av de største smittesprederne i norsk landbruk og kan overføre mer enn hundre sykdommer; bl.a. PRRSV, coli-bakterier og campylobacter. Fluer kan også overføre sykdommer til mennesker.

Fluer er sjenerende for både mennesker og dyr

  • Nedsetter produktiviteten med økonomisk tap til følge
  • Skaper et dårlig arbeidsmiljø for medarbeiderne
  • Gir et dårlig image hos besøkende og naboer

Forbruksvarers´ intelligente flueprogram består av de nyeste og mest effektive produktene til kontroll på fluer. Vårt program er bygget opp gjennom mange års forskning og rådgivning om bekjempelse av fluer i landbruket. Produktene er spesifikt utviklet for å bryte fluens livssyklus og dermed få kontroll.

For å bekjempe fluer effektivt er det viktig å sette seg inn i dens livssyklus, samt dens fantastiske evne til å formere seg. Til enhver tid er det kun 15-20% av den samlede fluebestanden som er voksne fluer. Om det kun satses på å bekjempe problemet med insektsmidler mot voksne fluer, vil dette være en kortsiktig og lite effektiv måte å oppnå kontroll med fluene på.

For profesjonelt landbruk er det behov for en integrert tilgang. Effektiv bekjempelse er en kombinasjon av produkter som takler de forskjellige stadiene i fluens livssyklus.