SKADEDYRBEKJEMPELSE

Når du gjør det. Gjør det skikkelig.

For å bekjempe skadedyr effektivt, kreves det kunnskap og forståelse om målorganismen. Ved bruk av gift, må det gjøres korrekt, eller settes bort til profesjonelle. Snakk med din Forbruksvarerkontakt.

Du finner et lite utvalg av vårt rikholdige sortiment i menyene over.