Fluer sprer sykdom

Fluer er en av de største smittesprederne i norsk landbruk og kan overføre mer enn hundre sykdommer; bl.a. PRRSV, coli-bakterier og campylobacter. Fluer kan også overføre sykdommer til mennesker.

Fluer er sjenerende for både mennesker og dyr

  • Nedsetter produktiviteten med økonomisk tap til følge
  • Skaper et dårlig arbeidsmiljø for medarbeiderne
  • Gir et dårlig image hos besøkende og naboer

Forbruksvarers intelligente flueprogram består av de nyeste og mest effektive produktene til kontroll på fluer. Vårt program er bygget opp gjennom mange års forskning og rådgivning om bekjempelse av fluer i landbruket. Produktene er spesifikt utviklet for å bryte fluens livssyklus og dermed få kontroll.

For å bekjempe fluer effektivt er det viktig å sette seg inn i dens livssyklus, samt dens fantastiske evne til å formere seg. Til enhver tid er det kun 15-20% av den samlede fluebestanden som er voksne fluer. Om det kun satses på å bekjempe problemet med insektsmidler mot voksne fluer, vil dette være en kortsiktig og lite effektiv måte å oppnå kontroll med fluene på.

For profesjonelt landbruk er det behov for en integrert tilgang. Effektiv bekjempelse er en kombinasjon av produkter som takler de forskjellige stadiene i fluens livssyklus.