top of page

LERASEPT VET COC

Spesialdesinfeksjonsmiddel / parasittkontroll.
  • DVG-listet mot endoparasitter som koksidier og rundormegg.

  • IHO-listet mot bakterier (Salmonella), virus (fugleinfluensa) og mykobakterier.

  • kan påføres med skumlanse eller rygg- eller lavtrykksprøyte

  • ikke etsende i anbefalte bruksløsninger

  • fås i 10 kg. forpakning


LERASEPT VET COC er et veterinærdesinfeksjonsmiddel med en spesiell formel som inneholder klorokresol. Klorokresol er et lipidløsningsmiddel som bryter gjennom det beskyttende trippel-ytre protein/lipid/kitinlaget som finnes i mange patogener og parasitter.

Inkludert: bakterier, innhyllede og ikke-innhyllede virus, sopp og protozoer som Cryptosporidium og coccidial oocyster.LERASEPT VET COC brukes når det er viktig med en ekstra effektiv desinfeksjon, også ved behov for bekjempelse av egg og larver fra innvollsorm.

LERASEPT VET COC
bottom of page