top of page

INTERASK

Spesialdesinfeksjonsmiddel mot spolorm, koksidier og kryptosporidium.
  • DVG-listet mot endoparasitter som koksidier og rundormegg.

  • IHO-listet mot bakterier (Salmonella), virus (fugleinfluensa) og mykobakterier.

  • DEFRA-godkjent

  • kan påføres med skumlanse eller rygg- eller lavtrykksprøyte

  • ikke etsende i anbefalte bruksløsninger


INTERASK er et veterinærdesinfeksjonsmiddel med en spesiell formel som inneholder klorokresol. Klorokresol er et lipidløsningsmiddel som bryter gjennom det beskyttende trippel-ytre protein/lipid/kitinlaget som finnes i mange patogener og parasitter.

Inkludert: bakterier, innhyllede og ikke-innhyllede virus, sopp og protozoer som Cryptosporidium og coccidial oocyster.


INTERASK brukes når det er viktig med en ekstra effektiv desinfeksjon, også ved behov for bekjempelse av egg og larver fra innvollsorm. 

INTERASK
bottom of page