top of page

FOVACID SMART

Antibakterielt konserveringsmiddel
  • Til bruk i våtfôr

  • 2-4 liter per tonn

  • Kraftig antimugg og antigjær effekt

  • Ikke etsende, ingen ADR-restriksjoner

  • kan ikke anvendes i økologisk produksjon


FOVACID SMART er en brukervennlig flytende blanding av antibakterielle stoffer. Sorbinsyre og Benzosyre er den beste kombinasjonen til å bekjempe bakterievekst i våtfôr. 


FOVACID SMART må aldri blandes med syrer. Før bruk må alle linjer og beholdere skylles grundig med rent drikkevann.

FOVACID SMART
bottom of page