top of page

FOVA POWERGEL

Avansert kraftig alkalisk gelevaskemiddel
  • nytt avansert gelevaskemiddel til vask av driftsbygninger, innredning, kar og redskap

  • danner det perfekte grunnlag for en suksessfull desinfeksjon

  • i en klasse for seg, når det kommer til rengjøring i akvakultur og fjøs

  • trenger inn og løser opp vanskelige oppbygninger

  • leveres i 28 kg, 280 kg


FOVA POWERGEL er et helt nytt, avansert gelevaskemiddel til bruk hos landbruk og næringsmiddelindustrien. Produktet er utviklet for rengjøring av vegger, gulv, tak, innredning, melkegrav, roboter, kar i settefiskanlegg o.l. FOVA POWERGEL mykner effektivt opp kraftige oppbygninnger av fett og protein. Den høykonsentrerte sammensetningen av alkaliske vaskemidler, overflateaktive stoffer og befuktningsmidler gjør at produktet er i en egen klasse når det kommer til å løse opp organisk smuss. Den unike sammensetning av produktet gjør at FOVA POWERGEL fanger opp og binder partikler.


FOVA POWERGEL påføres gjennom et skumanlegg, skumlanse på høytrykksvasker eller gjennom en skumlegger.

FOVA POWERGEL
bottom of page