top of page

FOVA POWERGEL

Avansert, kraftig alkalisk gelevaskemiddel
  • i en klasse for seg, når det kommer til rengjøring i fjøs og akvakultur

  • danner det perfekte grunnlag for en suksessfull desinfeksjon

  • trenger inn og mykner opp vanskelige oppbygninger

  • ekstemt konsentrert - kostnadseffektiv

  • leveres i 28 kg, 280 kg og 1400 kg


FOVA POWERGEL er et helt unikt, avansert klorfritt gelevaskemiddel til bruk hos landbruk og næringsmiddelindustrien. Til skumrengjøring av vegger, gulv, tak, innredning, melkegrav, roboter, kar i settefiskanlegg o.l. 


Den høykonsentrerte sammensetningen av alkalier, overflateaktive stoffer og spesifikt balanserte sekvestreringsmidler gjør at produktet er i en egen klasse, når det kommer til å mykne opp og fjerne organisk smuss hurtig. 

FOVA POWERGEL
bottom of page