DESINFECTAR

Konsentrert desinfeksjonsmiddel
  • effektiv mot bakterier, virus og sopp

  • setter ikke flekker, og er aktiv i nærvær av organisk materiale

  • langvarig aktivitet

  • leveres i 20, 200 og 1000 ltr


Flytende desinfeksjonsmiddel til overflatedesinfeksjon av fjøs, lagerbygninger, transportbiler og utstyr i fjørfe -svin, storfe og minkproduktsjon samt gartnerier. DESINFECTAR er særdeles velegnet til kald- og varmtåkedesinfeksjon. Middelet må kun anvendes i tomme fjøs. Desinfectar er et bredspektret desinfeksjonsmiddel, som dreper bakterier, sopp, sporer og virus ned til 5 grader celcius hurtig. DESINFECTAR angriper ikke metall.

DESINFECTAR