top of page

BARRERA SPRAY

Jodbasert tyntflytende spenespray.
  • danner en tynn langtidsvirkende film som gir optimal mikrobiell beskyttelse mellom melkingene

  • rask og vedvarende effekt mot mikroorganismer som Stapylycoccus aureus, Streptococcus uberis og E. coli.

  • BPR-autorisert biocid

  • god sprayevne, velegnet til robot og automatiske sprayanlegg

  • leveres i 20 og 200 ltr dunker

  • ferdig bruksløsning


BARRERA SPRAY er en tyntflytende spenespray basert på den ultra effektive PVP-jod teknologien. Beskyttende og effektiv overfor bakterier, sopp og virus. Mengden av fri jod frigis langsomt og kontrollert etter behov fra polymerdepotet.

BARRERA SPRAY
bottom of page