top of page

PROSIL™ SPEZIAL

Allsidig flerbruksprodukt
  • kraftig sammensetning av syrer og salt

  • kan anvendes i økologisk produksjon

  • klar til bruk løsning

  • ikke etsende


PROSIL SPEZIAL er et brukervennlig flerbruksprodukt. Anbefalt for for-tørket gressensilasje (TS >28%) og ensilering av valset korn og mais. PROSIL SPEZIAL inneholder maursyre og dens salt og virker ved å hemme aktiviteten til mikroorganismer som er involvert i nedbrytning og ødeleggelse. 


Det høye nivået av Propionsyre(34%) i produktet reduserer varmgang ved å hemme oppblomstring av gjær- og muggsopp. I tillegg reduserer PROSIL SPEZIAL temperøkning i siloen etter åpning. Den gunstige kombinasjonen av maursyre og natriumformiatbuffring, gjør at den er klassifisert som ikke-etsende, og har ingen ADR-restriksjoner.


PROSIL SPEZIAL er også velegnet som tilsetning i våtfôr, der det kreves en kombinert virkning.

 PROSIL™ SPEZIAL
bottom of page