top of page

Er mineralene dine fra 70-tallet?


Ta steget inn i fremtiden med uavhengige Forbruksvarer og våre uavhengige produsenter!


I dag driver vi jorda hardere enn noen gang, og ytelsen på dyrene øker og øker. Behovene for tilførsel av mineraler har aldri vært større.


Vi har lenge visst at oksider har dårlig absorpsjonshastighet. Sulfat er betydelig mer fordøyelig. Imidlertid har uorganiske mineraler en negativ innvirkning på vomfloraen. Grafene under viser sulfats innvirkning på bakteriologisk aktivitet:En sunn vom er faktisk synonymt med optimal ytelse hos melkekyr. Det er derfor nødvendig å opprettholde den skjøre balansen i dette miljøet. I vomma kan mange interaksjoner mellom næringsstoffer forstyrre dens riktige funksjon og dermed begrense gjæringene. Jo høyere løselighet av mineralene ved nøytral pH, desto mer sannsynlig er disse interaksjonene i vomma. De blåaktige løsningene som er observert i fotbad for behandling av klauer hos storfe, er bevis på en høy løselighet av sulfater i vann. I vomma er kobbersulfat frigjort i ionisk form ekstremt reaktivt, noe som resulterer i en reduksjon i mikrobiotaens effektivitet. Som et resultat avtar vomgjæringene.


Dette har en negativ innvirkning på dyrets helse og produksjonsytelse. Videre vurderer vi at svovel ikke bør overstige 2,5 g/kg TS i rasjonen. Et overskudd av svovel vil føre til en nedgang i vombakteriepopulasjonen. Når man ønsker å øke tilførselen av mineraler (Cu, Zn, Mn for eksempel), blir en høy dose sulfat problematisk.


På den annen side, ved høye doser, har glycinchelater og hydroksy liten innvirkning på fordøyeligheten av organisk materiale.


Det beste eller ingenting.


Det finnes forskjellige typer chelater som nå har vært i bruk lenge: glycin, metionin og aminosyrekomplekser. På etikettene er det ikke like lett og skille de "organiske" mineralene.


Glycinchelater er en type chelater med bedre egenskaper og de er mer by-pass, så det er ingen tap i vomma. De absorberes langs hele tarmen. De tar samme vei som proteiner. Så det er et stort absorpsjonsområde. Denne veien er aldri overbelastet. Hos Forbruksvarer får du kun glycinchelater.


HYDROXY - økonomiske og høyt biotilgjengelige mineralerGrafen over viser arten av bindingene som strukturerer disse tredje generasjons mineralene som nå er tilgjengelig for bruk i EU. Disse hydroksyene er preget av tilstedeværelsen av sterke intramolekylære kjemiske bindinger sammenlignet med de svakere ioniske bindingene til sulfater og de fleste organiske sporelementer.


Bruken av hydroksy og chelater gjør det derfor mulig å øke nivåene av kobber, sink, jern og mangan samtidig som man garanterer opprettholdelse av den mikrobielle aktiviteten. Svovel er også en faktor for manglende appetitt. Planter rike på svovel er et eksempel på dette. Å redusere andelen sulfat kan derfor øke TSI. Grafen under illustrerer dette: dersom du ønsker å øke tilførselen av mineraler (Cu, Zn, Mn for eksempel), blir en høy dose sulfat problematisk. På den annen side, ved høye doser, har chelater og hydroksyer lav innvirkning på fordøyelighet av organisk materiale. Bruken av chelater og hydroksy kan derfor oppsummeres med en positiv helhetlig tilnærming til dyrene. Integrasjonen av chelater og hydroksy i mineraliseringen vil tillate å diversifisere kildene til mineraler, for å garantere en sterk teknisitet og gode resultater for bonden.


Forbruksvarer er overbevist om at diversifisering og individuell tildeling er nøkkelen til vellykket mineralisering. Takket være vårt nye verktøy «mineral à la carte», vil vi foreslå denne strategien i produksjon og avl fremover.


Vår strategi er at den beste totalløsningen er å gi hver kilde til mineraler. Blir som å rasjonere med fôr. Vi må lage balanserte inntak som tillater en optimalisert og regulert absorbasjon langs fordøyelseskanalen.


Nå tilbyr vi også økologiske varianter av premiumblandinene ELITEKU og SUPERSTART.

Comments


bottom of page