top of page

6 viktige faktorer når du vurderer jurhygiene

Du bør aldri undervurdere betydningen av god jurhygiene. Uavhengig av årstid. Et effektivt og konsekvent spray- eller dypperegime for spenene, både før og etter melking, er avgjørende for å optimalisere kuhelsen og produktiviteten på gården din. Desinfeksjon av spenetupp og -kanal før melking har vist seg å redusere antall bakterier på juret i flere vitenskapelige forsøk, og å være mest effektiv mot bakterier som forårsaker mastitt i miljøet som Escherichia coli og Streptococcus uberis. Mens spenespray etter melking er avgjørende for å kontrollere spredningen av smittsomme infeksjoner og mastitt-fremkallende patogener. Det er et bredt utvalg av spenemidler tilgjengelig på markedet å velge fra, for eksempel jod, melkesyre, klorheksidin, klordioksin, klorsyre,, glykolsyre eller kombinasjoner av disse. På samme måte kan påføringsmetoden variere, spray, dypp eller skum. Det finnes et bredt utvalg av jurhygieneprodukter, noen er spesifikke for før- eller etter-melking. Valgene er nesten uendelig, også i Norge; så hvordan velger du den rette? Det er viktig å fastslå de viktigste årsakene til mastitt på gården din, dette vil bidra til å identifisere kilden og veilede valget av jurhygieneprodukter. Det anbefales på det sterkeste å kjøre en mastittpatogensjekk på melkeprøver fra berørte kyr.

1. Spenetilstand hos besetningen. Hos FORBRUKSVARER vet vi at myk spenehud og glatt spenespiss er avgjørende for å forhindre infeksjoner og minimere bakterievekst. Spenene er under konstant press under melkeprosessene: vekten av melkeorganet, økt frekvens med robot, styrken på vakuum, værforhold osv. Derfor er det første spørsmålet å svare på før du velger en spenespray; sjekk om spenehuden er i en sunn tilstand i dag. Tørr eller sprukken spenehud og spenespiss som viser hyperkeratose (oppbygging av hud) krever ekstra pleie og kondisjonering. Når hudtilstanden er utfordringen, anbefales en melkesyrebasert, pleiende og fuktgivende formulering. Be om en gratis prøve på Forbruksvarers LAKTOPREM, en bruksklar spenespray basert på melkesyre og en synergistisk blanding av overflateaktive stoffer for å forbedre spenens hudtilstand.


2. Sykdomspress på gården din Mastitt er en av de viktigste sykdommene som påvirker den generelle helsen og produktiviteten til gården din. Subklinisk mastitt er ikke alltid synlig, selv om det fortsatt påvirker utbyttet og kan være svært smittsomt. Klinisk mastitt kan være bare toppen av isfjellet; det kan være mange kyr sub-klinisk infisert. Hvis du har høy sykdomsforekomst på gården din med dårlig spenehudstilstand, anbefales en melkesyrebasert spenespray som LAKTOPREM for å kontrollere spredningen. Alternativt bør et kombinasjonsprodukt med filmdanner vurderes, for å kontrollere spredningen av det sykdomsfremkallende patogenet. Be om en gratis prøve på SAFESPRAY, en spenespray basert på jod, melkesyre og glykolsyre med filmdanner for effektiv kontroll av mastittforårsakende patogener.


3. Rengjøringsegenskaper Et jurhygieneprodukt før melking må ha utmerkede rengjøringsegenskaper. Selv besetninger som er inne alle årstidene, krever en grundig rengjøring for å unngå at smuss og forurensninger trekkes inn i melken. Produkter med en blanding av overflateaktive stoffer og melkesyre, som nye FOVASAN bør vurderes.


4. Produktets viskositet

Viskositeten på jurhygienen har innvirkning på varigheten av hudkontakten. Spenespray med filmdanner og/eller høy viskositet som SAFESPRAY og SAFEDIP skaper et beskyttende lag rundt spenekanalen og blokkerer patogener som forårsaker mastitt fra å komme inn i kanalen og juret.


Huden har også fordel av en utvidet kontakt med produkter med høyt innhold av pleiemidler. Formuleringene fra FORBRUKSVARER er skånsomme og pleiende, og gir optimal pleie til spenene. Innenfor FORBRUKSVARERs serie av jurhygiene er det en rekke produkter som SAFESPRAY og SAFEDIP med 12 timers kontroll; disse er gode der mastittpatogener fra miljøet er hovedårsaken til tilfeller i din besetning.5. Værspesifikk formulering.

Spesifikke værforhold krever spesifikke jurhygieneformuleringer. Sommeren byr på nye utfordringer for å håndtere helsen og velferden til besetningen din. Tørt og varmt vær ved beiteslipp, sterk sol kan forverre spenenetilstanden og føre til høy patogenbelastning, som igjen fører til mastitt. Her anbefaler vi FOVASUN, som inneholder sterk UV-beskyttelse og best hudpleie.6. Insektkontroll

Fluer og andre flyvende insekt er en annen faktor som kan forårsake smitte og velferdsproblemer om sommeren. De er smittebærere for sykdommer som hemmer produktiviteten, øker behandlingskostnadene og forårsaker ulemper hos kyr, bønder og deres besøkende. LAKTOPREM inneholder naturlig flueavvisende ingrediens.


Vi anbefaler i tillegg å følge et fluebekjempelsesprogram, der du kombinerer bekjemplese av voksne fluer og larver med henholdsvis PERMASJOKK og FOVA X.
Comments


bottom of page