NORSK OG SELVSTENDIG - DREVET AV FORNØYDE KUNDER

Forbruksvarer er en 100% uavhengig, norskeiet familiebedrift. Alle sysselsatte rundt Forbruksvarer motiveres av vår målsetting om å ha bransjens mest fornøyde kunder. Gjennom individuell, produktbasert rådgivning bidrar vi til din suksess.

Forbruksvarers kjernemål er å være verdiskapende.

Verdier i vår sektor skapes ved å produsere mest mulig kjøtt og melk på gårdens egne ressurser. Vårt SILOMAX grovfôr-program, er den eneste serien av kjemiske og biologiske produkter utviklet spesifikt for norsk silofôr.