NORSK OG SELVSTENDIG - DREVET AV FORNØYDE KUNDER

Forbruksvarer er en 100 prosent uavhengig, norskeiet bedrift, som betaler alle skatter og avgifter til Norge. Alle sysselsatte rundt Forbruksvarer motiveres av vår målsetting om å ha bransjens mest fornøyde kunder. Gjennom individuell, produktbasert rådgivning vokser vi sammen med deg, og bidrar til din suksess.

"Forbruksvarers kjernemål er å være verdiskapende."

Verdier i vår sektor skapes ved å produsere mest mulig kjøtt og melk på gårdens egne ressurser. Vårt SILOMAX grovfôr-program, er den eneste serien av ensileringsmidler utviklet spesifikt for norsk silofôr og norske innhøstningsforhold.