Rengjøring av fjøs med FOVA POWERGEL - nytt avansert gelevaskemiddel.

Rengjøring av fjøs med FOVA POWERGEL - nytt avansert gelevaskemiddel.

Forbruksvarer lanserer en revolusjon i tankegangen og teknologien bak rengjøringsmetodene for desinfisering av husdyrhus.

Vask med flytende skumvaskemiddel og høytrykksvann for å fjerne skit og tilsmussing vil nå bli sett på som en primitiv og ineffektiv metode. Ganske enkelt en høyrisikoprosedyre. Med tilstedeværelsen av høypatogene mikroorganismer og virus som i økende grad påvirker effektiviteten i husdyrproduksjon, kan ikke dødeligheten grunnet vedvarende forurensning mellom innsett lenger tolereres.

Ved utbruddet av munn- og klovsyken i Storbritannia i 2004, registrerte Defra (det britiske landbruksdepartementet) fenomenet at virus smitter gjennom luften over lange avstander med vanndråper. Det ble oppdaget at denne bæremekanismen skyldtes bruk av høytrykksvaskere, ansatt av departementet selv for å desinfisere og sanere infiserte gårder. I stedet ble viruset og andre patogener sprengt i en smittsom aerosol av ekstremt vanntrykk. Det resulterte i dråper som bærer smitte opptil 10 kilometer fra en infisert gård!

Vår produsent, hvis desinfeksjonsmidler ene og alene utryddet munn- og klovsyken, har nå utført tester som antyder at mikroorganismer fra fjøs kunne dyrkes fra luftprøver tatt opptil en kilometer fra et fjøs i ferd med å bli vasket, med bare mellomstore høytrykksspylere.

Løsningen er imidlertid enkel. Påfør FOVA POWERGEL på alle overflater og redskap/utstyr. Etter 20 minutt kontakttid vil gelskummet kollapse på bygningens overflater, og dette gjør det mulig å effektivt fjerne alt smuss og organisk materiale ved å skylle med lavt trykk. Bruker du dette systemet, er det aldri behov for å benytte høyere enn 70-100 bar trykk. Store høyttrykkvaskere skaper overspray, skader huset og bruker for mye vann.

Til slutt, når den nå grundig ferdigvaska bygningen har fått tørke, kan det desinfiseres ved hjelp av et autorisert fullspektret biocid. DESINFECTAR eller FOVA OXYDES anbefales.

Det siste fremskrittet innen rengjøringssystem innebærer nå bruk av geleteknologi, hvor en spesialisert formulering skaper en skjærfortykningsløsning – et effektivt "klebrig" skum som fanger opp partikler, og fester seg langt bedre på overflatene. Befuktning  og kontakttid mellom vaskemiddel og underlagene økes betydelig.

Rengjøring med FOVA POWERGEL i husdyrhus er den suverent beste måten å takle tyngre tilsmussing i husdyrhold. Spesielt på gårder der fett-, ammoniak-, og proteinavleiringer ofte belegger overflatene som svin, fjørfe og storfeprodusenter. I alle tester utklasser FOVA POWERGEL tradisjonelle skumvaskemidler.

05.10.2020 06:48