Forbruksvarer beholder ALFA-godkjenning

Forbruksvarer beholder ALFA-godkjenning

Revisjon av Mattilsynet.

Forbruksvarer har god dialog med norske myndigheter. Som importør og distributør av fôrvarer hadde vi revisjon av Mattilsynet 14 november. Mattilsynet konkluderer at vi har gjennomgående gode rutiner når det gjelder registrering av kjøp og salg, behandling av reklamasjoner og rutiner for tilbakekalling av produkter. Vårt lager beskrives som temperert, tørt og oversiktlig. Emballasje og merking er til etterfølgelse.

 

Vi beholder vår ALFA-godkjenning uten forbehold, og er fremdeles ditt trygge valg.

29.11.2013 19:26