COVID 19 oppdatering

COVID 19 oppdatering

Vi er på veien for deg.

Kjære kunde,

De offisielle tiltakene for å holde nede koronaviruset (COVID-19) gir selskapet store utfordringer som vi bare kan overvinne sammen med deg. Vi bestreber oss på å opprettholde en stor grad av ordnet forretningsdrift, og ønsker derfor å meddele følgende informasjon:

Som leverandør av dyrefôr blir Forbruksvarer ikke berørt av offisielle nedstenginger. Forsyningskjedene er for tiden intakte, tilførselen av råvarer til fabrikkene og levering av fôr går for tiden normalt, også i land som nå er nedstengt.
I likhet med deg er Forbruksvarer en del av næringskjeden. Sammen med deg gir våre folk også et verdifullt bidrag til å opprettholde grunnforsyningen gjennom sitt arbeid. Forbruksvarer har rett til å være på veien for å levere varer.

Vår kapasitet er designet for en normal virksomhet. For å kunne forsyne deg med varer på en bærekraftig og pålitelig måte, oppfordrer vi deg til å ikke hamstre.

I tillegg til å sikre leveringsevnen, tar vi vare på, og beskytter og informerer både deg som kunde og egne folk så godt som mulig.
I samsvar med påleggene fra den norske regjeringen har vi avsluttet all feltaktivitet, og byttet til telefon og digitale arbeidsmetoder. Uansett  - når personlig kontakt ikke kan unngås, vil ansatte på lager og på levering, holde en minimumsavstand på 2 meter og vaske og desinfisere hendene så ofte som mulig. Som leverandør av desinfeksjonsmidler gjennom flere tiår, er vi vant med å tenke smittevern.

Takk for din tillit, sammen vil vi være i stand til å takle denne ekstraordinære situasjonen! Kontaktinfo

05.11.2020 12:09