FOVA POWERGEL

  • nytt avansert gelevaskemiddel til vask av driftsbygninger, innredning og redskap
  • danner det perfekte grunnlag for en suksessfull desinfeksjon
  • i en klasse for seg, når det kommer til fjøsrengjøring
  • trenger inn og løser opp vanskelige oppbygninger
  • leveres i 30 kg, 240 kg og 1180 kg

FOVA POWERGEL er et helt nytt, avansert gelevaskemiddel til bruk hos landbruk og næringsmiddelindustrien. Produktet er utviklet for rengjøring av vegger, gulv, tak, innredning, melkegrav, roboter o.l.

FOVA POWERGEL mykner effektivt opp kraftige fett- og proteinoppbygginger. Geleskummets befuktning og vedheft kombinert med den høykonsentrerte sammensetningen av alkaliske vaskemidler, overflateaktive stoffer og befuktningsmidler gjør at produktet er i en egen klasse når det kommer til fjøsvask. Den unike sammensetning av produktet gjør at FOVA POWERGEL fanger opp og binder partikler.