PERFEKT KOMBI

  • kraftig alkalisk rør- og tankvask med klor som vasker og desinfiserer
  • effektiv ved svært skitne anlegg
  • skånsom mot gummi
  • ikke skummende, lett å skylle
  • velegnet til bruk i robotanlegg
  • anbefalt av Tine


Produktets høye kompleksitet og klorinnhold gjør produktet til problemløser ved meget skitne anlegg. Ved daglig bruk oppnår man både renhet og lave bakterietall. Basert på natriumhypokloritt, natriumhydroksid og kaliumhydroksid.

Dosering 0,5 dl pr 10 ltr vann.