MELKEANLEGG

Grundig og effektiv rengjøring av melkeanlegget er naturligvis av største betydning for kvaliteten på melken, som er den råvare melkeprodusenten leverer til videreforedling på meieriet. Videre er rengjøringen også meget viktig for at bonden løpende oppnår den optimale avregningsprisen for melken. For å nå ønsket resultat er det viktig å velge det riktige produktet til den aktuelle oppgaven, samt å bruke dette etter forskriftene. Likeledes spiller en lang rekke fysiske og tekniske faktorer, som oppbygning av melkeanlegget inn på det endelige resultatet.

Forbruksvarer har den riktige løsning til et hvert melkeanlegg, også når det gjelder AMS. Forbruksvarer har forslag som passer til den individuelle installasjon.