BARRERA SPRAY

  • danner en tynn langtidsvirkende film som gir optimal mikrobiell beskyttelse mellom melkingene
  • rask og vedvarende effekt mot mikroorganismer som Stapylycoccus aureus, Streptococcus uberis og E. coli. 
  • BPR-autorisert biocid
  • god sprayevne, velegnet til robot og automatiske sprayanlegg
  • leveres i 20 og 200 ltr dunker
  • ferdig bruksløsning

BARRERA SPRAY er en tyntflytende spenespray basert på den ultra effektive PVP-jod teknologien. Beskyttende og effektiv overfor bakterier, sopp og virus. Mengden av fri jod frigis langsomt og kontrollert etter behov fra polymerdepotet.