JURHYGIENE FØR MELKING

Før melking er det ytterst viktig med en grundig rengjøring, som kan være med på å forebygge uheldig utvikling av både kimtall og sporer i melken. Det er naturligvis også av stor betydning å bruke produkter som skåner og pleier den sarte huden på kuens spener.

JURHYGIENE ETTER MELKING

Etter at melkesettet er tatt av anbefales det umiddelbart å anvende dypp- eller spray. Dette er viktig med hensyn til hurtig desinfeksjon av spesielt spenespissen.

Generelt er den hudpleiende effekt av jurhygieneproduktene av avgjørende betydning, da hud i god kondisjon uten sår og rifter er mindre utsatt for infeksjon. Dessuten skal man ikke undervurdere, at kuens velvære på lang sikt også er av betydning for produksjonsresultatene.