NOVA HOOF GA

  • de første tre dagene brukes produktet i en 5 prosent lønsing
  • deretter som en 2 prosent løsning til skaden er på retur
  • etter dette 2-3 ganger i uken etter behov
  • levers i 20 liter kanne

En effektiv klovbadløsning for hovsykdommer f.eks. til forebygging og behandling av DD og klovsyke. Effektiv fortynnbar klauvløsning. Den fortynnede løsningen helles i et hovbad. 

Kombinasjonen av mange aktive ingredienser garanterer en god bakteriedrepende effekt selv i fortynnet form, dvs. i et hovbad. Effektiv selv ved (GA, når det er fortynnet, er skadelig for både dyr og mennesker) 

Bruk biocider trygt. Les alltid etikett og produkark før bruk.