X-DRY

 • har en markant oppsugingsevne (ca 200 prosent av egenvekt(!!))
 • reduserer smittetrykket 
 • binder ammoniakdamp, forbedrer fjøsluften - økt komfort og produktivitet 
 • reduserer utklekningssteder for fluelarver og andre insekt
 • forbedrer sklisikkerheten
 • nøytral pH, ikke aggressivt overfor hud, ledd, jur og annet
 • kan anvendes i tørrklovbad
 • klumper ikke ved normal oppbevaring
 • kan uten problemer utledes i gyllen
 • inneholder ikke Kloramin T
 • testet av uavhengig instans

FOVA X-DRY er et hygienepulver av særdeles høy kvalitet. Den sikrer at dine dyr oppnår topp yteevne ved å kombinere kontroll av bakterievekst med et ideelt fjøsmiljø.

Storfe og kalv;

 • i liggebåser og i forbindelse med alle hvileområder, vær især oppmerksom på å dosere under juret.
 • overalt i kalv- og ungdyrbokser

Svin;

 • På liggeplasser
 • I smågrishjørner
 • Spise og drikkeplasser


Sau og geit;

 • I hvileområder og spesielt omkring drikkeautomater

Hest;

 • Overalt i hesteboksen
 • Vær oppmerksom på drikkeområder

Fjørfe 

 • Hele bunnarealet
 • ved drikkeområder
 • i reder og bur mm

Dosering; Fova X-Dry doseres med 50 gram pr m2, 1-4 ganger i uken avhengig av miljø. Ved oppstart 4 ganger i uken.