FOVA OXYDES

  • meget bredspektret pereddiksyrebasert desinfeksjonsmiddel
  • renser og desinfiserer drikkevannsystemer
  • fjerner biofilm i våtfôrssystem
  • velegnet til desinfeksjon av børster i melkerobot
  • meget miljøvennlig profil
  • kan fortynnes i fersk- og sjøvann

Fova Oxydes er et oxiderende, bredspektret desinfeksjonsmiddel. Inneholder hydrogenperoksid, pereddiksyre, eddiksyre og nonionisk tensid, som øker befuktningen og dermed gir en bedre og sikrere desinfeksjon, også på ru overflater. Anvendes til desinfeksjon av rullebørster i AMS, vann- og rørsystemer samt overflater.

Bruksanvisning og dosering;

Overflater; 0,5 - 3 prosent

CIP og rørdesinfeksjon; 0,2 - 2 prosent

Våtfôrdesinfeksjon; 2 prosent

Tåkedesinfeksjon; 10 prosent

Anlegg til automatisk spenevask; 0,2 - 0,5 prosent