DESINFECTAR

  • meget effektiv mot bakterier, virus, sporer og sopp
  • setter ikke flekker, og er aktiv i nærvær av organisk materiale
  • langvarig aktivitet
  • leveres i 20, 200 og 1000 ltr

Flytende desinfeksjonsmiddel til overflatedesinfeksjon av fjøs, lagerbygninger, transportbiler og utstyr i fjørfe -svin, storfe og minkproduktsjon samt gartnerier. Desinfectar er særdeles velegnet til kald- og varmtåkedesinfeksjon. Middelet må kun anvendes i tomme fjøs. Desinfectar er et bredspektret desinfeksjonsmiddel, som dreper bakterier, sopp, sporer og virus ned til 5 grader celcius hurtig. Produktet angriper ikke metall

Dosering:

Befuktningsanlegg; Bruk 1L DESINFECTAR per 1000m³ romvolum. Still Dosatron på 1 prosent.

Påsprøyting:0,5-1,5 dl i 10 l vann rekker til 75 m2 flate.

Kaldtåkedesinfeksjon: 0,5-1,5 dl i 10 l vann rekker til 20 m2 gulvareal

Varmtåkedesinfeksjon: 1 liter i 3 l vann rekker til 500 m2 gulvareal.