DESINFEKSJON

En 99,99 prosent mikrobiell reduksjon er et absolutt mål med desinfeksjonen. Det handler om å unngå farlig høye oppbygningsnivåer av skadelige patogener. Ved slike høye nivåer kan de forårsake alvorlige helseproblemer for dyr og substansielle økonomiske tap for bonden.

Det er et evig prosjekt som krever systematisk tilnærming. Man kan ikke være selektiv over hvilke områder som desinfiseres og ikke. Bakterier, virus og sopp vil finne en høyborg i disse “glemte områdene”, og til slutt spres gjennom mennesker, dyr, transport, skadedyr, insekter etc. som passerer disse infiserte områder.