top of page

Vask av melkeanlegg, -tank og AMS

Bredt utvalg høykvalitets sure og alkaliske vaskemidler til melkeanlegg, -tank og AMS.

Grundig og effektiv rengjøring av melkeanlegget er naturligvis av største betydning for kvaliteten på melken, som er den råvare melkeprodusenten leverer til videreforedling på meieriet. Videre er rengjøringen også meget viktig for at bonden løpende oppnår den optimale avregningsprisen for melken. For å nå ønsket resultat er det viktig å velge det riktige produktet til den aktuelle oppgaven, samt å bruke dette etter forskriftene. Likeledes spiller en lang rekke fysiske og tekniske faktorer, som oppbygning av melkeanlegget inn på det endelige resultatet.


Forbruksvarer har den riktige løsning til et hvert melkeanlegg, også når det gjelder AMS. Forbruksvarer har forslag som passer til den individuelle installasjon.

PERFEKT KOMBI

PERFEKT KOMBI

Kraftig alkalisk klorholdig CIP vaskemiddel

PERFEKT SYRE

PERFEKT SYRE

Kraftig surt CIP rengjøringsmiddel

FOVA BOOSTER

FOVA BOOSTER

Kraftig alkalisk klorholdig CIP-rengjøringsmiddel

FOVACIP

FOVACIP

Flytende alkalisk CIP-rengjøringsmiddel

AMS ACID

AMS ACID

Kraftig surt CIP rengjøringsmiddel

FOVA KOMBI PULVER

FOVA KOMBI PULVER

Kraftig alkalisk klorholdig CIP rengjøringsmiddel

FOVA SYRE PULVER

FOVA SYRE PULVER

Kraftig surt CIP rengjøringsmiddel i pulverform

bottom of page