top of page

Tilskuddsfôr til ammeku

Tilskuddsfôr, saltstein, mineralstein og dyrehelseprodukter til ammeku.

Å ta seg tid til å dekke mineralbehovet til kua før kalving vil ha en positiv innvirkning på fruktbarheten og hjelpe henne å gå tilbake til brunst etter kalving.

De nyfødte kalvene vil være sprekere ved fødselen. Du kan unngå dødfødsler, aborter og muskelsykdommer som skyldes mangler.

TURBODRIKK

TURBODRIKK

Energi- og elektrolyttløsning til bruk umiddelbart etter kalving.

NUTRITUB GARLIC

NUTRITUB GARLIC

Vitaminbøtte til storfe geit, hest og sau, med hvitløk

NUTRITUB XTRA+

NUTRITUB XTRA+

Mineralbøtte til storfe og hest

NUTRITUB MAX

NUTRITUB MAX

Høyt spesifisert vitaminisert mineralbøtte til storfe, geit og hest.

NUTRISLIKK PREMIUM

NUTRISLIKK PREMIUM

Mineralstein for storfe, geit og hest

NUTRIMAKS PLUS

NUTRIMAKS PLUS

Tilskuddsfôr til storfe og geit

NUTRISLIKK MAGNESIUM

NUTRISLIKK MAGNESIUM

Mineralstein til sau, storfe, geit, hest og vilt

bottom of page