Tilskuddsfôr til ammeku

Tilskuddsfôr, saltstein, mineralstein og dyrehelseprodukter til ammeku.

Å ta seg tid til å dekke mineralbehovet til kua før kalving vil ha en positiv innvirkning på fruktbarheten og hjelpe henne å gå tilbake til brunst etter kalving.

De nyfødte kalvene vil være sprekere ved fødselen. Du kan unngå dødfødsler, aborter og muskelsykdommer som skyldes mangler.

TURBODRIKK

TURBODRIKK

Energi- og elektrolyttløsning til bruk umiddelbart etter kalving.

NUTRIMAKS PLUS

NUTRIMAKS PLUS

Tilskuddsfôr til storfe og geit

NUTRITUB XTRA+

NUTRITUB XTRA+

Mineralbøtte til storfe og hest

NUTRIBLOKK PREMIUM

NUTRIBLOKK PREMIUM

Mineralstein for storfe, geit og hest

NUTRITUB GARLIC

NUTRITUB GARLIC

Vitaminbøtte til storfe og sau med hvitløk