X-Dry

 • har en markant oppsugingsevne (ca 200 % av egenvekt(!!))
 • reduserer smittetrykket 
 • binder ammoniakdamp, forbedrer fjøsluften - økt komfort og produktivitet 
 • reduserer utklekningssteder for fluelarver og andre insekt
 • forbedrer sklisikkerheten
 • nøytral pH, ikke aggressivt overfor hud, ledd, jur og annet
 • kan anvendes i tørrklovbad
 • klumper ikke ved normal oppbevaring
 • kan uten problemer utledes i gyllen
 • inneholder ikke Kloramin T
 • testet av uavhengig instans

Fova X-Dry er et hygienepulver av særdeles høy kvalitet. Den sikrer at dine dyr oppnår topp yteevne ved å kombinere kontroll av bakterievekst med et ideelt fjøsmiljø.

Storfe og kalv;i liggebåser og i forbindelse med alle hvileområder, vær især oppmerksom på å dosere under juret.
overalt i kalv- og ungdyrbokser
Svin;

På liggeplasser
I smågrishjørner
Spise og drikkeplasser

Mink;I minkens redekasse
På hvalpenett og i hvalpeperioden for å sikre tørt miljø
På ganger, i bur og under gyllerenner
Sau og geit;

I hvileområder og spesielt omkring drikkeautomater

Hest;Overalt i hesteboksen
Vær oppmerksom på drikkeområder

Fjørfe Hele bunnarealet
ved drikkeområder
i reder og bur mm
Dosering; Fova X-Dry doseres med 50 gram pr m2, 1-4 ganger i uken avhengig av miljø. Ved oppstart 4 ganger i uken.