SAU

I flere områder er det mangler på mineraler og sporstoff i jordsmonnet, og mange får seg en a-ha opplevelse når de starter med å gi mineraltilskudd og problemløsere som TURBODRIKK.

Forbedret fruktbarhet, bedre tilvekst, mindre sykdom og mye kvikkerer og friskere lam er tilbakemeldingene.