Første del av den tørre perioden

Perioden fra 6. til 4. uke før kalving

Laktasjon i tørr-periode I

Tørr-periode I, regenerering av vevet i jur og fordøyelseskanalen

 • Lavenergi diett, behovene for å opprettholde vekst og vedlikehold av fosteret oppstår
 • Unngå adipose gjennom redusert energi. Målet er BCS (body condition score) < 3.5
 • Fiber og store volum på rasjonene er et must for å opprettholde kapasiteten på vomma

Problemer med adipose(fete) kyr

 • Stor nedgang i inntak av fôr ved kalving
 • Metabolske forstyrrelser som følge av økt fett-tap (risiko for ketose)

Større tilbøyelighet for dystosia(vanskelig fødsel).

Andre del av den tørre perioden

De gjenværende 3 uker før kalving (1.del av transittfasen)

Laktasjon i tørr-periode II

I den første del av transittfasen forbereder kua seg til kalving og må starte tilvenning til fôret i produksjonsfasen

 • Stell av klauene, vaksinasjoner og mulig kontroll av parasitter
 • Øk energitettheten på energiforsyninga til kua (ca 10 dager før kalving)
 • Et høyt inntak av tørrstoff er spesielt viktig for at kua ikke skal utvikle ketose før kalving
 • Additiver som propylenglykol, glyserol, gjær, fett eller beskyttende bufferstoffer kan anvendes for å kompensere for underskudd, og for hepatisk utladning

Ved å ta i bruk et kalsium-redusert fôr eller ved å fôre med ”syresalter”, kan man forhindre melkefeber og forberede kuas hormonsystem på det store behovet for kalsium. Absorpsjonen av kalsium og evnen til å mobilisere kalsium fra skjelettet kan forbedres 

Kalving

I transittfasen - spesielt under kalving - må oppmerksomheten rettes mot en jevn overgang til en ny laktasjon. Det kortsiktige avbrudd ved kalving kan være en risiko dersom næringstilgangen minker/uteblir og innholdet i vomma krymper.

 • Sørge for at kua inntar vann og fôr umiddelbart etter kalving for å motvirke risikoen for fortrengt løypemage
 • Det må tas i betraktning kuas behov for enkelte sporelementer, for eksempel det plutselige kalsiumbehovet etter melkeutskillelsen
 • Kalsiuminntak til forebygging av melkefeber

Begynnelsen på laktasjonen

I transittfasen - spesielt i startfasen – er det en stor utfordring å få balanse i underskudds-energien som har påløpt. Fôropptaket øker sakte etter kalving, men etterspørselen etter energi og næringsstoffer øker meget kraftig.

 • Fôret må tilpasses drøvtyggere, og ha et høyt energiinnhold (se risikoen for acidose)
 • En forbedring av energiforsyningen etter kalving med for eksempel beskyttet fett, reduserer risikoen for ketose
 • (stress og skader på lever ved forbrenning av kroppens fettlager)
 • Kuas spesielle krav til sporstoffer må tas i betraktning

Store avvik i tilførselen svekker kuas immunforsvar og gjør den utsatt for en rekke sykdommer som igjen forlenger antall dager åpen og kan føre til økonomisk tap 

Høylaktasjon

Prosessen under høylaktasjon

 Variasjon i energien krever struktur på rasjonene

 • Sørge for et kvalitetsrikt fôr- og vann-inntak
 • Følg en strukturert energiforsyningsplan
 • Koordinere energi- og proteintilførselen for å fremme ingrediensene i melka og unngå belastning på lever
 • Optimalisere tilførsel av næringsstoffer, mineraler og aktivstoffer sikrer topp ytelse, helse og fruktbarhet

I slutten av laktasjonen er energireservene som ble tappet i tidlig- og topplaktasjon fyllt opp. Risikoen for adipose og andre vanskeligheter kan bli ført over til påfølgende transittfase.

 • Besetninger som har høy vedvarende ytelse(flat laktasjonskurve) har lavere energibehov og redusert risiko for adipose.
 • Lav melkeproduksjon bør besvares med redusert energitetthet og tidligere avsining