Kalving

 • Kalving i et desinfisert område adskilt fra resten av flokken
 • Tidlig inntak av råmelk de første timene etter kalving sikrer passiv immunisering med immunglobuliner og energi
 • Råmelk fra eldre kyr, eller tilsetninger med kosttilskudd, sikrer at (innholdet av immunstoffer) immunglobulinnivået i råmelken er høy.
 • Ved å tilføre Vitamin A de første timene etter kalving, vil kalvenes tarmslimhinner bli beskyttet
 • Hygieniske individuelle bokser beskytter mot for eksempel tidlig diaré

Management i avvennings-perioden

Avvennings-perioden strekker seg fra en 8-9 ukers periode med melkeerstatning, der utviklingen fra kalv til drøvtygger går hurtig.

 • En rasjonert mengde melkeerstatning (ca. 6 liter/dag) oppmuntrer kalven til ta opp fôr tidligere. Melken må være næringsrik.
 • Ved å tilføre fôr av høy kvalitet tidlig i utviklingen, vil vomma utvikles raskere
 • Mellom 3. og 5. uke får man et immunitets-gap. Det er overgangen fra passiv immunitet gjennom råmelk til aktiv immunitet. I denne perioden bør kalvene ikke utsettes for stress som for eksempel gruppeformasjoner eller omplassering
 • Spesielt unge dyr trenger god tilførsel av mineraler, sporstoffer og vitaminer

Friskt rent drikkevann skal alltid være tilgjengelig

I løpet av en 12 ukers periode utvikler kalven seg til å bli drøvtygger

 • Ved å gi for høye mengder melkeerstatning, eller melkeerstatning over en lengre periode, forsinker man inntaket av kraftfôr og silo. Dette bør starte tidlig for god utvikling av kalvens vom
 • Daglig melkeerstatning av høy kvantitet ( 8 l/dag) eller av lengre varighet

Oppfôring av ungdyr

 • Modenheten på dyret blir bestemt av den fysiske tilstanden når storfeet har oppnådd  70 prosent av kroppsvekta på et voksent dyr.
 • Vekta bør fordele seg  på hele dyret, og man bør oppnå 800-850 g per dag
 • Rasjonene bør gis på grunnlag av metaboliserbar energi (ME)
 • Gi silo og gress av høy kvalitet, beite er også mulig (men kan føre til forsinkelser i utviklingen)
 • I det første leveåret kan rasjonene tilsettes 1,5 kg konsentrat for å fremme god og tidlig utvikling
 • I det andre leveår kan administrasjon av halm hindre ungdyr i å få for mye kroppsfett
 • Første år: intensiv tilvekst
 • Andre år: begrenset tilvekst (750 g daglig økning)