FOVACID TMR

  • Hindrer varmgang
  • Hindrer tap
  • Maks produksjon fra det verdifulle fôret ditt
  • Flytende væske, leveres i 1000 ltr IBC.
  • Ikke etsende

FOVACID TMR er en flytende premiks basert på en synergistisk blanding av organiske syrer som er spesielt utviklet for å hindre oppvarming av TMR (Total mikset rasjon) som følge av oppblomstring av gjær, mugg eller enterobakterier. Ved å tilsette FOVACID TMR i fôret holder det seg friskt lenger. Du sikrer den ernæringsmessige verdien av fôret og øker fôropptak.

FOVACID TMR tilsettes i en 0,3 prosent løsning. I varme perioder eller perioder med spesielle problemer med uønskede patogener kan dosering økes til 0,5 w%w prosent.