SILOMAX

Silo av topp kvalitet er basisen i enhver produksjon med topp ytelse. Det ligger et enormt u-utnyttet potensiale i norsk grovfôr. I fremtiden, når all fakta kommer på bordet, vil all silo være behandlet. 

Vi skiller mellom kjemisk og biologisk tilsetninger. Biologisk tilsetning gir nesten alltid best økonomi. Produsenter med et godt management kan bruke biologisk tilsetning, SILOMAX IQ opp til 30-35% tørrstoff og SILOMAX STABIL over 30-35% TS. Dersom gresset har blitt alt for gammelt, det har ligget alt for lenge fra det er slått ned til det blir pakket, eller det har regnet i det etter at det er slått ned anbefales det å bruke kjemisk tilsetning. SILOMAX ULTRA opp til 30% tørrstoff og SILOMAX PLUS over 30-35% tørrstoff.